Eske moun se Diab e Bondye an menm tan? - DIARIO QUISQUEYA

Eske moun se Diab e Bondye an menm tan?

Compartir con mis amigos en :
Ki moun ki ap detwi sosyete a; Eske moun se dyab la? Moun touye, vyole, vòlè, bay manti, detwi, kritike, tricheurs, pratike diskriminasyon, rayi, atak, mete pèlen, boule, lakòz tranblemanntè, epav, joure, di move mo, vyol, pesekisyon; Li se ksenofobik, rasis; Li lakòz tout klas maladi, li gen kompleé, li bay moun SIDA, kansè, malarya, lafyèv, grip la, chinkunguya, Sika, Ebola, lawoujòl, epati ABC t, doulè, atak kè, ribeyòl, frèt, doulè, papelas ... Poukisa dyab la gen pouvwa anpil? Ki kote Bondye ye? Eske moun se diab e Bondye an menm tan? 


Copyright © DIARIO QUISQUEYA. Designed by SocialMegaClick